عکس
 

ملکه ثریا اسفندیاری

ملکه ثریا اسفندیاری

ملکه ثریا اسفندیاری

ملکه ثریا اسفندیاری

ایستاده از چپ :

داراب اسعد- هرمز احمدی -سیف اله اسعد - سهراب اسعد- قباد ظفر -سالار اعظم اسعد -

امیر جنگ اصعد- امیر حسین ظفر - مننتظم سرداریان- منوچهر اسعد - همایون ظفر - سردار بهادر اسعد و پرویز احمدی

ردیف وسط از چپ:

کتایون اسعد دختر امیر جنگ - کوچول ظفر - کوکب اسعد -همسر مهندس جهانشاه صمصام - بی بی طوبی اسعد - بی بی نرگس اسعد -بی بی تاجی - محبوبه اسعد - فخرالملوک اسعد (همسر امیر جنگ )- افتخار الملوک همایون فر - نیمتاج اسعد - بی بی افسر اسعد

ردیف جلو اطز چپ :

اردشیر اسعد - افراسیاب اسعد - ملک شاه ظفر - گودرز اسعد - مسعود اسعد - ستار اسعد - فرهاد احمدی - بهمن اسعد

|+| نوشته شده توسط بهنام احمدی در شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۱  |
 
 
بالا